Τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με τίτλο: «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

Sorry, this entry is only available in Greek.